RGSS2A File

? Cách mở file .RGSS2A? Những phần mềm mở file .RGSS2A và sửa file lỗi. Convert Binary RGSS2A file sang định dạng khác.

.RGSS2A File Extension

   
File name RGSS2A File
File Type RPG Maker VX RGSS Encrypted Archive
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (8 Bình chọn)

File .RGSS2A là file gì?

RGSS2A là Game Files - RPG Maker VX RGSS Encrypted Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Enterbrain.

tập tin mã hóa được tạo ra bởi RPG Maker VX (RPGVX), một chương trình dùng để tạo ra vai trò-chơi trò chơi gốc (game nhập vai); chứa tất cả các dữ liệu cho các trò chơi, bao gồm đồ họa, âm thanh, các mục, các nhân vật, và bản đồ; được sử dụng để bảo vệ các tài liệu trò chơi gốc với mã hóa.

What is a RGSS2A file?

Encrypted file created by RPG Maker VX (RPGVX), a program used to create original role-playing games (RPGs); contains all data for the game, including graphics, audio, items, characters, and maps; used for protecting original game material with encryption.

Cách mở .RGSS2A file

Để mở file .RGSS2A click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGSS2A bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGSS2A

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGSS2A do người dùng đóng góp.

  • RPG Maker VX
  • Lhaplus Version
  • Lhaplus Version
  • WindowsR Internet Explorer
  • WinCDEmu
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RGSS2A

File .RGSS2A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *