RIS File

? Cách mở file .RIS? Những phần mềm mở file .RIS và sửa file lỗi. Convert Text RIS file sang định dạng khác.

.RIS File Extension

   
File name RIS File
File Type Research Information Systems Citation File
Nhà phát triển Research Information Systems
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (165 Bình chọn)

File .RIS là file gì?

RIS là Text Files - Research Information Systems Citation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Research Information Systems.

Hồ RIS là một tập tin trích dẫn thư mục lưu trong một định dạng được phát triển bởi Hệ thống thông tin nghiên cứu (RIS). Nó bao gồm một loạt các dòng giới hạn bởi mã hai ký tự và một giá trị tương ứng. file RIS cung cấp thông tin như tiêu đề, tác giả, ngày xuất bản, từ khóa, nhà xuất bản, số lượng phát hành, và bắt đầu và trang cuối.

What is a RIS file?

An RIS file is a bibliographic citation file saved in a format developed by Research Information Systems (RIS). It contains a series of lines delimited by two-character codes and a corresponding value. RIS files provide information such as title, author, publication date, keywords, publisher, issue number, and start and end page.

Cách mở .RIS file

Để mở file .RIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RIS do người dùng đóng góp.

  • BibDesk
  • Thomson Reuters EndNote
  • Thomson Reuters EndNote
  • Wandora
  • HAANSOFT HWP
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RIS

File .RIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *