RKT File

? Cách mở file .RKT? Những phần mềm mở file .RKT và sửa file lỗi. Convert Text RKT file sang định dạng khác.

.RKT File Extension

   
File name RKT File
File Type Racket Source Code File
Nhà phát triển PLT Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .RKT là file gì?

RKT là Developer Files - Racket Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi PLT Inc..

mã nguồn chương trình viết bằng ngôn ngữ vợt; có thể được sử dụng cho mục đích khác nhau, cho dù đó được lưu trữ một mô-đun vợt có thể thực hiện một chức năng cụ thể và làm việc với module RKT khác để hoạt động như một dự án hoặc có chứa siêu dữ liệu mô tả một gói.

What is a RKT file?

Program source code written in the Racket language; may be used for various purposes, whether it be storing a Racket module that can perform a specific function and work with other RKT modules in order to act as a project or containing metadata that describes a package.

Cách mở .RKT file

Để mở file .RKT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RKT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RKT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RKT do người dùng đóng góp.

  • Racket
  • Apogee Components RockSim
  • Apogee Components RockSim

Chuyển đổi file .RKT

File .RKT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *