RMD File

RMD là Data Files - 1R Markdown File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The R Project for Statistical Computing.

.RMD File Extension

   
File name RMD File
File Type 1R Markdown File
Nhà phát triển The R Project for Statistical Computing
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (11 Bình chọn)

File .RMD là file gì?

RMD là Data Files - 1R Markdown File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The R Project for Statistical Computing.

tập tin Markdown tạo ra và được sử dụng bởi RStudio, một IDE mã nguồn mở cho các ngôn ngữ lập trình R; chứa siêu dữ liệu mà tùy sản lượng của một tài liệu, chẳng hạn như liệu một bảng nội dung được bao gồm, loại chủ đề HTML, và các định dạng đầu ra.

What is a RMD file?

Markdown file created and used by RStudio, an open source IDE for the R programming language; contains metadata that customizes the output of a document, such as whether a table of contents is included, the type of HTML theme, and the output format.

Phần mềm mở file .RMD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RMD do filegi.com tổng hợp.

  • RStudio
  • R
  • R
  • Tinn-R Editor
  • Media Player Classic
  • Rent Manager XP
  • Rent Manager XP

Chuyển đổi file .RMD

           

File .RMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *