RMM File

? Cách mở file .RMM? Những phần mềm mở file .RMM và sửa file lỗi. Convert N/A RMM file sang định dạng khác.

.RMM File Extension

   
File name RMM File
File Type RAM Meta File
Nhà phát triển RealNetworks
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .RMM là file gì?

RMM là Audio Files - RAM Meta File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RealNetworks.

tập tin văn bản có chứa vị trí của một file Real Audio Media (RAM); bao gồm một URL có chứa tệp phương tiện truyền thông có thể được truy cập cũng như các thông tin khác về các tập tin, chẳng hạn như chiều cao và chiều rộng của video.

What is a RMM file?

Text file that contains the location of a Real Audio Media (RAM) file; includes a URL where the media file can be accessed as well as other information about the file, such as the height and width of the video.

Cách mở .RMM file

Để mở file .RMM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RMM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RMM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RMM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • RealDownloader
  • RealPlayer (
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RMM

File .RMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *