RMP File

? Cách mở file .RMP? Những phần mềm mở file .RMP và sửa file lỗi. Convert XML RMP file sang định dạng khác.

.RMP File Extension

   
File name RMP File
File Type 1RealPlayer Metadata Package File
Nhà phát triển RealNetworks
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .RMP là file gì?

RMP là Video Files - 1RealPlayer Metadata Package File, dưới định dạng XML được phát triển bởi RealNetworks.

tập tin playlist yếu được sử dụng bởi RealPlayer, một ứng dụng phát lại đa phương tiện; lưu trữ một danh sách nhạc âm nhạc sử dụng XML định dạng; thường được sử dụng để chia sẻ bài hát danh sách nhạc với những người khác qua Internet; cũng được sử dụng bởi các nhà phân phối âm nhạc khi công bố thông tin âm nhạc.

What is a RMP file?

Playlist file primarily used by RealPlayer, a multimedia playback application; stores a music playlist using XML formatting; commonly used for sharing song playlists with others over the Internet; also used by music distributors when publishing music information.

Cách mở .RMP file

Để mở file .RMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RMP do người dùng đóng góp.

  • Apple iTunes
  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • RealDownloader
  • iTunes
  • RealPlayer (
  • RealPlayer (

Chuyển đổi file .RMP

File .RMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *