RMSKIN File

? Cách mở file .RMSKIN? Những phần mềm mở file .RMSKIN và sửa file lỗi. Convert Zip RMSKIN file sang định dạng khác.

.RMSKIN File Extension

   
File name RMSKIN File
File Type Rainmeter Skin File
Nhà phát triển The Rainmeter Team
Phân loại Settings Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.2 ★ (138 Bình chọn)

File .RMSKIN là file gì?

RMSKIN là Settings Files - Rainmeter Skin File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi The Rainmeter Team.

Da hoặc tập tin chủ đề được sử dụng bởi Rainmeter, một nền tảng tùy biến máy tính để bàn sử dụng máy tính để bàn chạy applet tương tự như widget cho Mac OS X hoặc các tiện ích cho Windows Sidebar; cửa hàng một kho lưu trữ Zip ảnh applet, phông chữ, siêu dữ liệu, và mã chương trình biên soạn; thường được sử dụng để áp dụng chủ đề để các máy tính để bàn, và thêm thời tiết và tin tức báo cáo, đồng hồ, trò chơi nhỏ, và các công cụ hiệu suất hệ thống.

What is a RMSKIN file?

Skin or theme file used by Rainmeter, a desktop customization platform used to run desktop applets similar to widgets for Mac OS X or gadgets for the Windows Sidebar; stores a Zip archive of applet images, fonts, metadata, and compiled program code; commonly used for applying themes to the desktop, and adding weather and news reports, clocks, small games, and system performance tools.

Cách mở .RMSKIN file

Để mở file .RMSKIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RMSKIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RMSKIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RMSKIN do người dùng đóng góp.

  • Rainmeter
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Rainstaller
  • Rainmeter

Chuyển đổi file .RMSKIN

File .RMSKIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *