RMUF File

? Cách mở file .RMUF? Những phần mềm mở file .RMUF và sửa file lỗi. Convert N/A RMUF file sang định dạng khác.

.RMUF File Extension

   
File name RMUF File
File Type Alpha Five Runtime License File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .RMUF là file gì?

RMUF là Data Files - Alpha Five Runtime License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

Giấy phép tập tin được sử dụng bởi Alpha Năm, một IDE dùng để phát triển các ứng dụng Web; chứa số lượng tối đa của người sử dụng có thể truy cập vào một cơ sở dữ liệu; sử dụng bởi các công cụ thời gian chạy Alpha Năm để kiểm soát và theo dõi người dùng cơ sở dữ liệu đồng thời.

What is a RMUF file?

License file used by Alpha Five, an IDE used to develop Web applications; contains the maximum number of users that can access a database; used by the Alpha Five runtime engine to control and track concurrent database users.

Cách mở .RMUF file

Để mở file .RMUF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RMUF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RMUF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RMUF do người dùng đóng góp.

  • Alpha Software Alpha Anywhere

Chuyển đổi file .RMUF

File .RMUF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *