ROADTRIP File

? Cách mở file .ROADTRIP? Những phần mềm mở file .ROADTRIP và sửa file lỗi. Convert N/A ROADTRIP file sang định dạng khác.

.ROADTRIP File Extension

   
File name ROADTRIP File
File Type Road Trip Planner File
Nhà phát triển Modesitt Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ROADTRIP là file gì?

ROADTRIP là Data Files - Road Trip Planner File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Modesitt Software.

tập tin Một roadtrip là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Road Trip Planner, một ứng dụng hệ điều hành MacOS và iOS cho phép người dùng chuyến đi kế hoạch đường. Nó bao gồm một bản đồ với các thông tin khác nhau như chân vị trí, hành trình chuyến đi, và chi tiết chuyến đi.

What is a ROADTRIP file?

A ROADTRIP file is a data file created by Road Trip Planner, an macOS and iOS application that enables users to plan road trips. It contains a map with various information such as location pins, trip itineraries, and trip details.

Cách mở .ROADTRIP file

Để mở file .ROADTRIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ROADTRIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ROADTRIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROADTRIP do người dùng đóng góp.

  • Modesitt Road Trip Planner

Chuyển đổi file .ROADTRIP

File .ROADTRIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *