ROCA File

? Cách mở file .ROCA? Những phần mềm mở file .ROCA và sửa file lỗi. Convert Binary ROCA file sang định dạng khác.

.ROCA File Extension

   
File name ROCA File
File Type RIB office Compressed Archive
Nhà phát triển RIB Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ROCA là file gì?

ROCA là Data Files - RIB office Compressed Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RIB Software.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi văn phòng RIB, một ứng dụng quản lý dự án cho các nhà quy hoạch và kỹ sư; lưu trữ một tài liệu nén dữ liệu quản lý dự án văn phòng; bao gồm lịch, bản vẽ, thông tin nhân viên, dữ liệu hợp đồng, danh bạ và hoá đơn; được sử dụng để lưu trữ những bức ảnh của cơ sở dữ liệu.

What is a ROCA file?

Data file created by RIB office, a project management application for planners and engineers; stores a compressed archive of the office project management data; includes schedules, drawings, employee information, contract data, contacts, and invoices; used for archiving snapshots of the database.

Cách mở .ROCA file

Để mở file .ROCA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ROCA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ROCA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROCA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ROCA

File .ROCA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *