ROG File

? Cách mở file .ROG? Những phần mềm mở file .ROG và sửa file lỗi. Convert N/A ROG file sang định dạng khác.

.ROG File Extension

   
File name ROG File
File Type Roger 2 Input Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .ROG là file gì?

ROG là Data Files - Roger 2 Input Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng tập tin được sử dụng bởi Roger 2, một chương trình xây dựng dân dụng Ailen.

What is a ROG file?

File format used by Roger 2, an Irish civil engineering program.

Cách mở .ROG file

Để mở file .ROG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ROG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ROG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • AGTEK Earthwork 4D
  • AGTEK Earthwork 4D

Chuyển đổi file .ROG

File .ROG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *