ROI File

? Cách mở file .ROI? Những phần mềm mở file .ROI và sửa file lỗi. Convert N/A ROI file sang định dạng khác.

.ROI File Extension

   
File name ROI File
File Type 1Report Object Instance
Nhà phát triển Actuate
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ROI là file gì?

ROI là Data Files - 1Report Object Instance, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Actuate.

đối tượng thông tin được sử dụng bởi phần mềm báo cáo Actuate; có thể kéo và tích hợp dữ liệu thời gian thực từ các nguồn dữ liệu khác nhau

What is a ROI file?

Information object used by Actuate reporting software; can pull and integrate real-time data from several different data sources

Cách mở .ROI file

Để mở file .ROI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ROI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ROI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROI do người dùng đóng góp.

  • Actuate Reporting System
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MRIcro

Chuyển đổi file .ROI

File .ROI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *