RP9 File

? Cách mở file .RP9? Những phần mềm mở file .RP9 và sửa file lỗi. Convert Zip RP9 file sang định dạng khác.

.RP9 File Extension

   
File name RP9 File
File Type RetroPlatform Disk Image Archive
Nhà phát triển Cloanto
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .RP9 là file gì?

RP9 là Compressed Files - RetroPlatform Disk Image Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Cloanto.

Bao bì dạng được sử dụng bởi RetroPlatform, công nghệ này được sử dụng trong Amiga Forever and C64 Vô hạn giả lập; chứa một hoặc nhiều file đĩa ảnh (ví dụ: .ADF hoặc .D64 file) và một tập tin manifest.xml; nén như một kho lưu trữ ZIP, được đổi tên thành ".rp9."

What is a RP9 file?

Packaging format used by RetroPlatform, the technology used in the Amiga Forever and C64 Forever emulators; contains one or more disk image files (i.e. .ADF or .D64 files) and a manifest.xml file; compressed as a .ZIP archive, which is renamed to ".rp9."

Cách mở .RP9 file

Để mở file .RP9 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RP9 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RP9

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RP9 do người dùng đóng góp.

  • E-UAE
  • Cloanto Amiga Forever
  • Cloanto Amiga Forever
  • Amiga Forever
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RP9

File .RP9 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *