RPA File

? Cách mở file .RPA? Những phần mềm mở file .RPA và sửa file lỗi. Convert Binary RPA file sang định dạng khác.

.RPA File Extension

   
File name RPA File
File Type RIB Project Archive File
Nhà phát triển RIB Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (16 Bình chọn)

File .RPA là file gì?

RPA là Data Files - RIB Project Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RIB Software.

Tập tin được tạo ra bởi iTWO, một quy hoạch xây dựng và gói phần mềm kỹ thuật; chứa một kho lưu trữ của một cơ sở dữ liệu Progress ObjectStore, đó là định dạng lưu trữ backend cho dữ liệu dự án iTWO; sử dụng để tạo bản sao lưu cũng như lưu trữ các dự án.

What is a RPA file?

File created by iTWO, a construction planning and engineering software package; contains an archive of a Progress ObjectStore database, which is the backend storage format for iTWO project data; used for creating backups as well as archiving projects.

Cách mở .RPA file

Để mở file .RPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPA do người dùng đóng góp.

  • RIB iTWO
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • RPM Life Planner
  • DiagSuite

Chuyển đổi file .RPA

File .RPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *