RSRC File

? Cách mở file .RSRC? Những phần mềm mở file .RSRC và sửa file lỗi. Convert Binary RSRC file sang định dạng khác.

.RSRC File Extension

   
File name RSRC File
File Type Macintosh Resource File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .RSRC là file gì?

RSRC là Developer Files - Macintosh Resource File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

File thường được sử dụng bởi các ứng dụng Mac OS cũ (Mac OS 9 trở về trước), mà còn được sử dụng bởi một số ứng dụng Mac OS X; chứa một thư viện dữ liệu và có thể bao gồm hình ảnh, biểu tượng, và dữ liệu tùy chỉnh; cũng được sử dụng bởi Mac OS X để lưu trữ các chủ đề hệ thống.

What is a RSRC file?

File commonly used by older Mac OS applications (Mac OS 9 and earlier), but also used by some Mac OS X applications; contains a library of data and can include images, icons, and custom data; also used by Mac OS X for storing system themes.

Cách mở .RSRC file

Để mở file .RSRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RSRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RSRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RSRC do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • CodeWarrior
  • CodeWarrior
  • ArtIcons Pro
  • Microsoft Office Picture Manager
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .RSRC

File .RSRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *