RSS File

? Cách mở file .RSS? Những phần mềm mở file .RSS và sửa file lỗi. Convert XML RSS file sang định dạng khác.

.RSS File Extension

   
File name RSS File
File Type 1Rich Site Summary
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (29 Bình chọn)

File .RSS là file gì?

RSS là Web Files - 1Rich Site Summary, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Một tập tin RSS là một Tóm tắt tập tin Rich Site lưu trong một định dạng cung cấp thông tin dựa trên XML. Nó chứa các tiêu đề tin tức và nội dung trang web khác cùng với siêu dữ liệu như tên tác giả và ngày xuất bản. file RSS được sử dụng bởi nhiều trang web cho việc phát tán thông tin đó thường được cập nhật thông qua RSS trong một định dạng hiệu quả, chỉ có văn bản.

What is a RSS file?

An RSS file is a Rich Site Summary file saved in an XML-based syndication format. It contains news headlines and other web content along with metadata such as the author's name and the publish date. RSS files are used by many websites for distributing information that is often updated via RSS in an efficient, text-only format.

Cách mở .RSS file

Để mở file .RSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RSS do người dùng đóng góp.

  • Cynical Peak Cyndicate
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Firefox
  • FeedDemon
  • RssReader
  • BottomFeeder
  • BottomFeeder
  • NewsGator NetNewsWire

Chuyển đổi file .RSS

File .RSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *