RST File

? Cách mở file .RST? Những phần mềm mở file .RST và sửa file lỗi. Convert Text RST file sang định dạng khác.

.RST File Extension

   
File name RST File
File Type 1reStructuredText File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (20 Bình chọn)

File .RST là file gì?

RST là Text Files - 1reStructuredText File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin văn bản có chứa mã viết bằng ngôn ngữ đánh dấu reStructuredText; có thể áp dụng phong cách cơ bản và định dạng cho tài liệu văn bản; sử dụng cho các tài liệu hướng dẫn chương trình in-line (chủ yếu cho Python), và để tạo các tài liệu độc lập và các trang Web đơn giản.

What is a RST file?

Text file that contains code written in the reStructuredText markup language; can apply basic styles and formatting to text documents; used for in-line program documentation (primarily for Python), and for creating standalone documents and simple Web pages.

Cách mở .RST file

Để mở file .RST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RST do người dùng đóng góp.

  • Army Builder
  • WRQ Reflection for IBM
  • WRQ Reflection for IBM
  • Reflection for IBM
  • Microsoft Application Virtualization
  • MKEditor
  • MKEditor

Chuyển đổi file .RST

File .RST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *