RSV File

? Cách mở file .RSV? Những phần mềm mở file .RSV và sửa file lỗi. Convert Binary RSV file sang định dạng khác.

.RSV File Extension

   
File name RSV File
File Type RSView32 Project File
Nhà phát triển Rockwell Automation
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (31 Bình chọn)

File .RSV là file gì?

RSV là Data Files - RSView32 Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Rockwell Automation.

Tập tin được tạo ra bởi RSView32, một chương trình sử dụng để quá trình giám sát và máy kiểm soát; chứa thông tin dự án, bao gồm các thành phần đồ họa giao diện người dùng, mã chương trình, và các thiết lập kết nối máy; dùng để xây dựng một ứng dụng giao diện người-máy.

What is a RSV file?

File created by RSView32, a program used to monitor and control machine processes; contains project information, including graphical user interface components, program code, and machine connection settings; used to build a human-machine interface application.

Cách mở .RSV file

Để mở file .RSV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RSV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RSV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RSV do người dùng đóng góp.

  • Recover My Files
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Moldex3D Viewer

Chuyển đổi file .RSV

File .RSV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *