RSX File

? Cách mở file .RSX? Những phần mềm mở file .RSX và sửa file lỗi. Convert XML RSX file sang định dạng khác.

.RSX File Extension

   
File name RSX File
File Type RED Metadata XML File
Nhà phát triển RED
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .RSX là file gì?

RSX là Video Files - RED Metadata XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi RED.

tập tin siêu dữ liệu video được tạo ra bởi RED phần mềm máy ảnh kỹ thuật số; tiết kiệm một "cái nhìn" cho một video clip .R3D rằng định nghĩa như thế nào video clip xuất hiện; cho phép triển vọng được cứu rỗi.

What is a RSX file?

Video metadata file created by RED digital camera software; saves a "look" for an .R3D video clip that defines how the video clip appears; enables perspectives to be saved.

Cách mở .RSX file

Để mở file .RSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RSX do người dùng đóng góp.

  • REDCINE-X
  • CoReports
  • CoReports
  • RIB Lizenzmanagement
  • CoReports Ver.8
  • CoReports Ver.9
  • CoReports Ver.9

Chuyển đổi file .RSX

File .RSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *