RT File

? Cách mở file .RT? Những phần mềm mở file .RT và sửa file lỗi. Convert N/A RT file sang định dạng khác.

.RT File Extension

   
File name RT File
File Type RealText Streaming Text File
Nhà phát triển RealNetworks
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (13 Bình chọn)

File .RT là file gì?

RT là Web Files - RealText Streaming Text File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RealNetworks.

trình bày văn bản trực tiếp từ Internet, thường thông qua web bằng cách sử dụng plug-in RealPlayer; có thể là một dòng văn bản mà thôi, hoặc có thể được kết hợp với một dòng phương tiện truyền thông âm thanh hoặc video.

What is a RT file?

Text presentation streamed from the Internet, often via the Web using the RealPlayer plug-in; may be a text-only stream, or may be combined with an audio or video media stream.

Cách mở .RT file

Để mở file .RT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RT do người dùng đóng góp.

  • RealPlayer Cloud
  • RealTrimmer
  • RealTrimmer
  • RealDownloader
  • RealPlayer (
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RT

File .RT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *