RUEL File

? Cách mở file .RUEL? Những phần mềm mở file .RUEL và sửa file lỗi. Convert Text RUEL file sang định dạng khác.

.RUEL File Extension

   
File name RUEL File
File Type Revo Uninstaller Pro Log
Nhà phát triển VS Revo Group
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .RUEL là file gì?

RUEL là Data Files - Revo Uninstaller Pro Log, dưới định dạng Text được phát triển bởi VS Revo Group.

Xuất khẩu log theo định dạng Ruel tạo ra và được sử dụng bởi Revo Uninstaller Pro, một chương trình giúp các chương trình gỡ bỏ cài đặt người dùng; chứa dữ liệu log cho một chương trình; bao gồm thông tin về các thuộc tính, các mục registry, và các tập tin và thư mục.

What is a RUEL file?

Exported log in the Ruel format created and used by Revo Uninstaller Pro, a program that helps users uninstall programs; contains log data for a program; includes information about properties, registry items, and files and folders.

Cách mở .RUEL file

Để mở file .RUEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RUEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RUEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RUEL do người dùng đóng góp.

  • Revo Uninstaller Pro

Chuyển đổi file .RUEL

File .RUEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *