RUF File

RUF là System Files - Samsung DVD and Blu-ray Player Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Samsung.

.RUF File Extension

   
File name RUF File
File Type Samsung DVD and Blu-ray Player Firmware File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (16 Bình chọn)

File .RUF là file gì?

RUF là System Files - Samsung DVD and Blu-ray Player Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Samsung.

tập tin firmware được sử dụng bởi Blu-ray và DVD Samsung; chứa hoạt động chức năng hệ thống cấp chạy máy nghe nhạc; sử dụng để triển khai nâng cấp firmware sử dụng một thiết bị lưu trữ USB.

What is a RUF file?

Firmware file used by Samsung Blu-ray and DVD players; contains operating system-level functions that run the player; used to deploy firmware upgrades using a USB storage device.

Phần mềm mở file .RUF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RUF do filegi.com tổng hợp.

  • Free File Converter
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RUF

           

File .RUF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *