RUF File

? Cách mở file .RUF? Những phần mềm mở file .RUF và sửa file lỗi. Convert Binary RUF file sang định dạng khác.

.RUF File Extension

   
File name RUF File
File Type Samsung DVD and Blu-ray Player Firmware File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (16 Bình chọn)

File .RUF là file gì?

RUF là System Files - Samsung DVD and Blu-ray Player Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Samsung.

tập tin firmware được sử dụng bởi Blu-ray và DVD Samsung; chứa hoạt động chức năng hệ thống cấp chạy máy nghe nhạc; sử dụng để triển khai nâng cấp firmware sử dụng một thiết bị lưu trữ USB.

What is a RUF file?

Firmware file used by Samsung Blu-ray and DVD players; contains operating system-level functions that run the player; used to deploy firmware upgrades using a USB storage device.

Cách mở .RUF file

Để mở file .RUF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RUF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RUF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RUF do người dùng đóng góp.

  • Free File Converter
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RUF

File .RUF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *