RUL File

? Cách mở file .RUL? Những phần mềm mở file .RUL và sửa file lỗi. Convert Text RUL file sang định dạng khác.

.RUL File Extension

   
File name RUL File
File Type InstallShield Rules File
Nhà phát triển Flexera Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (18 Bình chọn)

File .RUL là file gì?

RUL là Developer Files - InstallShield Rules File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Flexera Software.

Nộp được sử dụng bởi InstallShield, một chương trình được sử dụng để tạo ra các trình cài đặt phần mềm Windows; chứa mã nguồn viết bằng InstallScript, một ngôn ngữ độc quyền sử dụng cho các dự án InstallShield; sử dụng cho các chức năng cài đặt kịch bản tùy chỉnh.

What is a RUL file?

File used by InstallShield, a program used for creating Windows software installers; contains source code written in InstallScript, a proprietary language used for InstallShield projects; used for scripting custom installation functionality.

Cách mở .RUL file

Để mở file .RUL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RUL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RUL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RUL do người dùng đóng góp.

  • Flexera InstallShield
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .RUL

File .RUL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *