RULESET File

? Cách mở file .RULESET? Những phần mềm mở file .RULESET và sửa file lỗi. Convert Text RULESET file sang định dạng khác.

.RULESET File Extension

   
File name RULESET File
File Type Visual Studio Code Analysis Rule Set File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .RULESET là file gì?

RULESET là Settings Files - Visual Studio Code Analysis Rule Set File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

thiết lập phân tích mã tập tin được tạo ra bởi Visual Studio, một ứng dụng dùng để phát triển các chương trình dựa trên Windows và các ứng dụng Web; chứa một tập hợp các quy tắc để thực hiện phân tích mã; sử dụng để chuyển bộ quy tắc giữa các dự án.

What is a RULESET file?

Code analysis settings file created by Visual Studio, an application used to develop Windows-based programs and Web applications; contains a collection of rules for performing code analysis; used for transferring rule sets between projects.

Cách mở .RULESET file

Để mở file .RULESET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RULESET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RULESET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RULESET do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .RULESET

File .RULESET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *