RWSNIPPET File

? Cách mở file .RWSNIPPET? Những phần mềm mở file .RWSNIPPET và sửa file lỗi. Convert XML RWSNIPPET file sang định dạng khác.

.RWSNIPPET File Extension

   
File name RWSNIPPET File
File Type RapidWeaver Snippet File
Nhà phát triển Realmac Software
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .RWSNIPPET là file gì?

RWSNIPPET là Developer Files - RapidWeaver Snippet File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Realmac Software.

Tập tin được sử dụng bởi RapidWeaver, một Web ứng dụng phát triển mã miễn phí cho Mac; tiết kiệm một đoạn mã cho một thành phần có thể được đưa vào nhiều trang web; sử dụng cho các menu popup, rê chuột qua các hành vi, và các yếu tố trang web khác.

What is a RWSNIPPET file?

File used by RapidWeaver, a code-free Web development application for Mac; saves a code snippet for a component that can be included in multiple websites; used for popup menus, mouse over behaviors, and other webpage elements.

Cách mở .RWSNIPPET file

Để mở file .RWSNIPPET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RWSNIPPET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RWSNIPPET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RWSNIPPET do người dùng đóng góp.

  • Realmac RapidWeaver

Chuyển đổi file .RWSNIPPET

File .RWSNIPPET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *