RWSTYLE File

? Cách mở file .RWSTYLE? Những phần mềm mở file .RWSTYLE và sửa file lỗi. Convert Text RWSTYLE file sang định dạng khác.

.RWSTYLE File Extension

   
File name RWSTYLE File
File Type RapidWeaver Style File
Nhà phát triển Realmac Software
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .RWSTYLE là file gì?

RWSTYLE là Settings Files - RapidWeaver Style File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Realmac Software.

Tập tin được sử dụng bởi RapidWeaver, một chương trình phát triển trang web cho Mac; tiết kiệm màu sắc và các tùy chọn khác cho một chủ đề trang web; cho phép các thiết lập được lưu lại và tái sử dụng trên các dự án website.

What is a RWSTYLE file?

File used by RapidWeaver, a website development program for Mac; saves colors and other options for a website theme; allows the settings to be saved and reused across website projects.

Cách mở .RWSTYLE file

Để mở file .RWSTYLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RWSTYLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RWSTYLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RWSTYLE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RWSTYLE

File .RWSTYLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *