RZS File

? Cách mở file .RZS? Những phần mềm mở file .RZS và sửa file lỗi. Convert N/A RZS file sang định dạng khác.

.RZS File Extension

   
File name RZS File
File Type Red Zion Security File
Nhà phát triển Red Zion
Phân loại eBook Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .RZS là file gì?

RZS là eBook Files - Red Zion Security File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Red Zion.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi Red Zion E-book, hay "E-knjiga", một chương trình phần mềm Slovenia; sử dụng cho phép xem các quyền cho một tập tin eBook Red Zion (.RZB); lưu trong một định dạng nén.

What is a RZS file?

Temporary file generated by Red Zion E-book, or "E-knjiga," a Slovenian software program; used to authorize viewing rights for a Red Zion eBook (.RZB) file; saved in a compressed format.

Cách mở .RZS file

Để mở file .RZS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RZS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RZS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RZS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RZS

File .RZS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *