S16 File

? Cách mở file .S16? Những phần mềm mở file .S16 và sửa file lỗi. Convert N/A S16 file sang định dạng khác.

.S16 File Extension

   
File name S16 File
File Type Digital Voice Recorder Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .S16 là file gì?

S16 là Audio Files - Digital Voice Recorder Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một S16 là một tập tin âm thanh được tạo ra bởi máy ghi âm kỹ thuật số khác nhau, bao gồm Sharp PA-VR10E và RCA RP5017A. Nó chứa ghi âm thanh và cũng có thể bao gồm đánh dấu số sự kiện (lên đến 50) thêm vào bởi người sử dụng, cho phép người sử dụng để chuyển tới các phần cụ thể của việc ghi chép.

What is a S16 file?

An S16 file is an audio file created by various digital voice recorders, including Sharp PA-VR10E and RCA RP5017A. It contains recorded audio and may also include event marking numbers (up to 50) added by the user, which allows the user to skip to specific parts of the recording.

Cách mở .S16 file

Để mở file .S16 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S16 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S16

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S16 do người dùng đóng góp.

  • Sharp Data Conversion Tool for PA-VR Series
  • DT Max
  • DT Max

Chuyển đổi file .S16

File .S16 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *