S19 File

? Cách mở file .S19? Những phần mềm mở file .S19 và sửa file lỗi. Convert N/A S19 file sang định dạng khác.

.S19 File Extension

   
File name S19 File
File Type Motorola S19 File Record
Nhà phát triển Motorola
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (12 Bình chọn)

File .S19 là file gì?

S19 là Developer Files - Motorola S19 File Record, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Motorola.

Chứa mã máy ở mức độ thấp và địa chỉ của một C hoặc hội chương trình biên soạn; lưu trong một định dạng văn bản đại diện cho thập lục phân mã hóa dữ liệu nhị phân; được sử dụng bởi hàng loạt Freescale của vi điều khiển.

What is a S19 file?

Contains low-level machine code and addresses of a compiled C or Assembly program; saved in a text format that represents hexadecimal coded binary data; used by the Freescale series of microcontrollers.

Cách mở .S19 file

Để mở file .S19 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S19 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S19

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S19 do người dùng đóng góp.

  • 010 Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • 010 Editor (
  • D.I.E. Baustatik
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .S19

File .S19 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *