S2A File

? Cách mở file .S2A? Những phần mềm mở file .S2A và sửa file lỗi. Convert Binary S2A file sang định dạng khác.

.S2A File Extension

   
File name S2A File
File Type SEAL2 Application
Nhà phát triển SEAL
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .S2A là file gì?

S2A là Executable Files - SEAL2 Application, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SEAL.

Ứng dụng chạy bởi SEAL2, một giao diện đồ họa cho hệ điều hành DOS; tương tự như một tập tin .EXE cho Windows nhưng là một ứng dụng thực thi cho SEAL thay; không thể chạy trên một hệ điều hành truyền thống như Windows hay Mac OS X.

What is a S2A file?

Application run by SEAL2, a graphical interface for DOS; similar to an .EXE file for Windows but is an executable application for SEAL instead; cannot run on a traditional operating system such as Windows or Mac OS X.

Cách mở .S2A file

Để mở file .S2A click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S2A bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S2A

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S2A do người dùng đóng góp.

  • SEAL

Chuyển đổi file .S2A

File .S2A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *