S2ARR File

? Cách mở file .S2ARR? Những phần mềm mở file .S2ARR và sửa file lỗi. Convert N/A S2ARR file sang định dạng khác.

.S2ARR File Extension

   
File name S2ARR File
File Type SynthFont2 Arrangement File
Nhà phát triển Kenneth Rundt
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .S2ARR là file gì?

S2ARR là Settings Files - SynthFont2 Arrangement File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kenneth Rundt.

tập tin một S2ARR là một tập tin sắp xếp tạo ra bởi SynthFont2, một chương trình sử dụng để chỉnh sửa và chơi các tập tin .MIDI. Nó chứa một sự sắp xếp cho một tập tin MIDI, trong đó bao gồm một hoặc nhiều ngân hàng SoundFont (.SF2 files), dụng cụ, và các hiệu ứng. file S2ARR cũng bao gồm các thiết lập phát lại, chẳng hạn như khối lượng, phạm vi phát lại, và nhịp mỗi phút (BPM).

What is a S2ARR file?

An S2ARR file is an arrangement file created by SynthFont2, a program used to edit and play .MIDI files. It contains an arrangement for a MIDI file, which includes one or more SoundFont banks (.SF2 files), instruments, and effects. S2ARR files also include playback settings, such as volume, playback range, and beats per minute (BPM).

Cách mở .S2ARR file

Để mở file .S2ARR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S2ARR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S2ARR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S2ARR do người dùng đóng góp.

  • SynthFont2

Chuyển đổi file .S2ARR

File .S2ARR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *