S2E File

? Cách mở file .S2E? Những phần mềm mở file .S2E và sửa file lỗi. Convert Text S2E file sang định dạng khác.

.S2E File Extension

   
File name S2E File
File Type SWF to EXE Converter Project File
Nhà phát triển Trong
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .S2E là file gì?

S2E là Data Files - SWF to EXE Converter Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Trong.

Tập tin được tạo ra bởi SWF to EXE Converter, chương trình cho phép các đoạn film Flash (file .SWF) được chuyển đổi để thực thi độc lập; lưu một danh sách tập tin đầu vào được chuyển đổi và sử dụng một định dạng văn bản đơn giản.

What is a S2E file?

File created by SWF to EXE Converter, a program that allows Flash movies (.SWF files) to be converted to standalone executables; saves a list of input files to be converted and uses a plain text format.

Cách mở .S2E file

Để mở file .S2E click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S2E bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S2E

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S2E do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ELS Common Service Tool
  • ELS Common Service Tool

Chuyển đổi file .S2E

File .S2E có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *