S3S File

? Cách mở file .S3S? Những phần mềm mở file .S3S và sửa file lỗi. Convert N/A S3S file sang định dạng khác.

.S3S File Extension

   
File name S3S File
File Type Samorost 3 Game Save File
Nhà phát triển Amanita Design
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .S3S là file gì?

S3S là Game Files - Samorost 3 Game Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Amanita Design.

tập tin một S3S là một trò chơi tiết kiệm tập tin được tạo ra bởi Amanita Design Samorost 3, một cuộc phiêu lưu thám hiểm và câu đố trò chơi. Nó chứa lưu tiến bộ trò chơi, trong đó bao gồm vị trí của người chơi, thách thức hoàn thành, và các mặt hàng mở khóa. file S3S được mã hóa và chỉ có thể được mở bằng Samorost 3.

What is a S3S file?

An S3S file is a game save file created by Amanita Design Samorost 3, an exploration adventure and puzzle game. It contains saved game progress, which includes the location of the player, completed challenges, and unlocked items. S3S files are encrypted and can only be opened by Samorost 3.

Cách mở .S3S file

Để mở file .S3S click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S3S bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S3S

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S3S do người dùng đóng góp.

  • Amanita Design Samorost 3
  • 3DMedia Tools
  • 3DMedia Tools
  • Share
  • AVANTI pro und PRONTO pro

Chuyển đổi file .S3S

File .S3S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *