S3Z File

? Cách mở file .S3Z? Những phần mềm mở file .S3Z và sửa file lỗi. Convert Zip S3Z file sang định dạng khác.

.S3Z File Extension

   
File name S3Z File
File Type Compressed Scream Tracker 3 Module
Nhà phát triển Future Crew
Phân loại Audio Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .S3Z là file gì?

S3Z là Audio Files - Compressed Scream Tracker 3 Module, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Future Crew.

Nén .S3M mô-đun tập tin âm thanh được sử dụng bởi Scream Tracker 3.0, một đa theo dõi sampler và sequencer ứng dụng; chứa mẫu âm thanh và các mẫu âm nhạc, trong đó xác định những ghi chú được phát trở lại bởi các mẫu; hỗ trợ lên đến một trăm mẫu 8-bit và 32 kênh.

What is a S3Z file?

Compressed .S3M audio module file used by Scream Tracker 3.0, a multi-track sampler and sequencer application; contains sound samples and music patterns, which specify what notes are played back by the samples; supports up to one hundred 8-bit samples and 32 channels.

Cách mở .S3Z file

Để mở file .S3Z click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S3Z bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S3Z

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S3Z do người dùng đóng góp.

  • MODPlug Player
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player
  • CocoModX
  • MacModPlay
  • Nullsoft Winamp
  • Nullsoft Winamp

Chuyển đổi file .S3Z

File .S3Z có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *