S5X File

? Cách mở file .S5X? Những phần mềm mở file .S5X và sửa file lỗi. Convert Binary S5X file sang định dạng khác.

.S5X File Extension

   
File name S5X File
File Type Heritage of Kings: The Settlers Map File
Nhà phát triển Ubisoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .S5X là file gì?

S5X là Game Files - Heritage of Kings: The Settlers Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ubisoft.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi Di sản của Kings: The Settlers, một trò chơi chiến lược trên thế giới xây dựng; chứa các bố trí bản đồ và các đối tượng trong bản đồ.

What is a S5X file?

Map file used by Heritage of Kings: The Settlers, a world-building strategy game; contains the map layout and objects within the map.

Cách mở .S5X file

Để mở file .S5X click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S5X bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S5X

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S5X do người dùng đóng góp.

  • Ubisoft Heritage of Kings: The Settlers

Chuyển đổi file .S5X

File .S5X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *