S7Z File

? Cách mở file .S7Z? Những phần mềm mở file .S7Z và sửa file lỗi. Convert N/A S7Z file sang định dạng khác.

.S7Z File Extension

   
File name S7Z File
File Type Mac OS X 7-Zip File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .S7Z là file gì?

S7Z là Compressed Files - Mac OS X 7-Zip File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin Lưu trữ nén bởi 7zX cho Mac sử dụng nén 7-Zip; giữ dĩa tài nguyên, siêu dữ liệu Spotlight, chủ sở hữu và nhóm quyền và dữ liệu Mac-cụ thể khác mà có thể bị mất trong nén Windows.

What is a S7Z file?

File Archive compressed by 7zX for the Mac using 7-Zip compression; retains resource forks, Spotlight metadata, owner and group permissions, and other Mac-specific data that would be lost in Windows compression.

Cách mở .S7Z file

Để mở file .S7Z click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S7Z bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S7Z

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S7Z do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .S7Z

File .S7Z có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *