S85 File

? Cách mở file .S85? Những phần mềm mở file .S85 và sửa file lỗi. Convert N/A S85 file sang định dạng khác.

.S85 File Extension

   
File name S85 File
File Type Sabre Airline Solutions Chart
Nhà phát triển Sabre
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .S85 là file gì?

S85 là Data Files - Sabre Airline Solutions Chart, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sabre.

Biểu đồ hoặc đồ thị được tạo ra với phần mềm Saber Airline Solutions; có thể được tạo ra bởi StaffPlan, một hệ thống dự báo nhân sự và lập kế hoạch, hoặc StaffAdmin, một chính quyền nhân viên, theo dõi và hệ thống phân công; được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ sân bay dựa trên quản lý biên chế nhân viên và lập kế hoạch.

What is a S85 file?

Chart or graph created with Sabre Airline Solutions software; may be generated by StaffPlan, a staffing forecasting and planning system, or StaffAdmin, an employee administration, tracking and assignment system; used by airport-based governmental agencies to manage employee staffing and scheduling.

Cách mở .S85 file

Để mở file .S85 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S85 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S85

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S85 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .S85

File .S85 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *