SAM File

? Cách mở file .SAM? Những phần mềm mở file .SAM và sửa file lỗi. Convert Text SAM file sang định dạng khác.

.SAM File Extension

   
File name SAM File
File Type 1LMHOSTS Sample File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (21 Bình chọn)

File .SAM là file gì?

SAM là Text Files - 1LMHOSTS Sample File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Ví dụ của LMHOSTS thiết lập tập tin được sử dụng bởi Microsoft Windows; chứa ánh xạ các địa chỉ IP cho các tên NetBIOS của máy chủ từ xa một máy tính sẽ liên lạc với trên TCP / IP;

What is a SAM file?

Sample of the LMHOSTS setting file used by Microsoft Windows; contains mappings of IP addresses to NetBIOS names of remote servers a computer will communicate with over TCP/IP;

Cách mở .SAM file

Để mở file .SAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAM do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 7
  • MultitrackStudio Lite
  • Serious Samurize
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .SAM

File .SAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *