SAM07 File

? Cách mở file .SAM07? Những phần mềm mở file .SAM07 và sửa file lỗi. Convert N/A SAM07 file sang định dạng khác.

.SAM07 File Extension

   
File name SAM07 File
File Type SAM 2007 Package
Nhà phát triển Course Technology
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .SAM07 là file gì?

SAM07 là Data Files - SAM 2007 Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Course Technology.

Gói được sử dụng bởi các kỹ năng đánh giá quản lý Văn phòng 2007 (SAM 2007), một chương trình Web dựa trên đánh giá trình độ của học sinh sử dụng Microsoft Windows, Internet Explorer, và các ứng dụng văn phòng; chứa nội dung gói đã tải về để thêm vào SAM 2007.

What is a SAM07 file?

Package used by Skills Assessment Manager Office 2007 (SAM 2007), a Web-based program that assesses the proficiency of students using Microsoft Windows, Internet Explorer, and Office applications; contains downloaded package content to add in SAM 2007.

Cách mở .SAM07 file

Để mở file .SAM07 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAM07 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAM07

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAM07 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SAM07

File .SAM07 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *