SAMI File

? Cách mở file .SAMI? Những phần mềm mở file .SAMI và sửa file lỗi. Convert N/A SAMI file sang định dạng khác.

.SAMI File Extension

   
File name SAMI File
File Type Grand Theft Auto San Andres Mod Installer File
Nhà phát triển cpmusick
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (58 Bình chọn)

File .SAMI là file gì?

SAMI là Game Files - Grand Theft Auto San Andres Mod Installer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi cpmusick.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi San Andreas Mod Installer, một trình cài đặt sửa đổi cho phiên bản PC của phổ biến trên thế giới mở hành động phiêu lưu trò chơi video Grand Theft Auto San Andreas; tập tin chứa những sửa đổi tùy chỉnh người dùng có thể tạo ra để sử dụng trong các trò chơi, bao gồm thay thế xe tự động (ví dụ như thay thế một chắc chắn của xe với nhau), hoặc sửa đổi khác thực hiện để xe tùy chỉnh.

What is a SAMI file?

Backup file created by San Andreas Mod Installer, a modification installer for the PC version of the popular open world action-adventure video game Grand Theft Auto San Andreas; file contains the custom modifications the user can create for use in the game, including automatic vehicle replacements (such as replacing a certain make of vehicle with another), or other modifications made to custom vehicles.

Cách mở .SAMI file

Để mở file .SAMI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAMI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAMI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAMI do người dùng đóng góp.

  • Rockstar Games Grand Theft Auto: San Andreas
  • San Andreas Mod Installer
  • San Andreas Mod Installer
  • Subtitle Workshop
  • EchoSub

Chuyển đổi file .SAMI

File .SAMI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *