SB2 File

? Cách mở file .SB2? Những phần mềm mở file .SB2 và sửa file lỗi. Convert Zip SB2 file sang định dạng khác.

.SB2 File Extension

   
File name SB2 File
File Type Scratch 2.0 Project File
Nhà phát triển MIT
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.3 ★ (801 Bình chọn)

File .SB2 là file gì?

SB2 là Developer Files - Scratch 2.0 Project File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi MIT.

Hồ SB2 là một chương trình tạo ra với Scratch, một nền tảng phát triển ứng dụng tạo tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Nó chứa mã ngôn ngữ lập trình Scratch sử dụng để tạo những câu chuyện, trò chơi nhỏ, và hình ảnh động. file SB2 thay thế Scratch file .SB gốc.

What is a SB2 file?

An SB2 file is a program created with Scratch, an application development platform created at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). It contains Scratch programming language code used for creating stories, small games, and animations. SB2 files replaced the original Scratch .SB files.

Cách mở .SB2 file

Để mở file .SB2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SB2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SB2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SB2 do người dùng đóng góp.

  • Snap!
  • Scratch Desktop
  • Scratch Desktop
  • MIT Scratch
  • Scratch Mobile
  • Scratch
  • Scratch
  • Panther

Chuyển đổi file .SB2

File .SB2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *