SB2 File

SB2 là Developer Files - Scratch 2.0 Project File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi MIT.

.SB2 File Extension

   
File name SB2 File
File Type Scratch 2.0 Project File
Nhà phát triển MIT
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.3 ★ (801 Bình chọn)

File .SB2 là file gì?

SB2 là Developer Files - Scratch 2.0 Project File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi MIT.

Hồ SB2 là một chương trình tạo ra với Scratch, một nền tảng phát triển ứng dụng tạo tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Nó chứa mã ngôn ngữ lập trình Scratch sử dụng để tạo những câu chuyện, trò chơi nhỏ, và hình ảnh động. file SB2 thay thế Scratch file .SB gốc.

What is a SB2 file?

An SB2 file is a program created with Scratch, an application development platform created at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). It contains Scratch programming language code used for creating stories, small games, and animations. SB2 files replaced the original Scratch .SB files.

Phần mềm mở file .SB2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SB2 do filegi.com tổng hợp.

  • Snap!
  • Scratch Desktop
  • Scratch Desktop
  • MIT Scratch
  • Scratch Mobile
  • Scratch
  • Scratch
  • Panther

Chuyển đổi file .SB2

           

File .SB2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *