SBC File

? Cách mở file .SBC? Những phần mềm mở file .SBC và sửa file lỗi. Convert XML SBC file sang định dạng khác.

.SBC File Extension

   
File name SBC File
File Type 1Space Engineers Data File
Nhà phát triển Keen Software House
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .SBC là file gì?

SBC là Data Files - 1Space Engineers Data File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Keen Software House.

tập tin một SBC là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Space kỹ sư, một trò chơi sandbox sử dụng để kỹ sư và xây dựng tàu vũ trụ để khám phá và tồn tại không gian và các hành tinh. Nó có thể chứa các loại dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như thông tin kế hoạch chi tiết cho tàu, nhà ga, hoặc cỗ, một mô tả về thế giới, hoặc định nghĩa âm thanh. file SBC được lưu trong định dạng XML.

What is a SBC file?

An SBC file is a data file created by Space Engineers, a sandbox game used to engineer and construct spaceships to explore and survive space and planets. It may contain various types of data, such as blueprint information for ships, stations, or rovers, a descriptions of worlds, or sound definitions. SBC files are saved in XML format.

Cách mở .SBC file

Để mở file .SBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBC do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Keen Software House Space Engineers
  • Keen Software House Space Engineers
  • SBClient
  • SiSoftware Sandra Professional Business
  • SiSoftware Sandra Lite 2011.SP1x
  • SiSoftware Sandra Lite 2011.SP1x

Chuyển đổi file .SBC

File .SBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *