SBD File

? Cách mở file .SBD? Những phần mềm mở file .SBD và sửa file lỗi. Convert Binary SBD file sang định dạng khác.

.SBD File Extension

   
File name SBD File
File Type 1Office Accounting Company Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (7 Bình chọn)

File .SBD là file gì?

SBD là Data Files - 1Office Accounting Company Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Công ty cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft Office Accounting, một chương trình sử dụng cho ngân hàng trực tuyến chiếm; chứa dữ liệu ngân hàng công ty tài khoản, bảng lương, hóa đơn và thông tin tài chính khác; sử dụng để theo dõi dữ liệu tài chính đối với doanh nghiệp trực tuyến.

What is a SBD file?

Company accounting database created by Microsoft Office Accounting, a program used for online banking; contains company bank account data, payroll, bills, and other financial information; used to track financial data for businesses online.

Cách mở .SBD file

Để mở file .SBD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBD do người dùng đóng góp.

  • MGI Software Corp. VideoWav
  • MGI Software Corp. VideoWave
  • MGI Software Corp. VideoWave
  • SeqBuilder
  • SnapGene Viewer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SBD

File .SBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *