SBGF File

? Cách mở file .SBGF? Những phần mềm mở file .SBGF và sửa file lỗi. Convert N/A SBGF file sang định dạng khác.

.SBGF File Extension

   
File name SBGF File
File Type Grapher Settings File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SBGF là file gì?

SBGF là Data Files - Grapher Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cài đặt tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Grapher, một biểu đồ trực tuyến chương trình âm mưu; chứa các thiết lập cho một đồ thị, trong đó bao gồm điểm, rìu, đồ thị âm mưu lựa chọn, và các thông tin xuất hiện.

What is a SBGF file?

Settings file created and used by Grapher, an online graph plotting program; contains settings for a graph, which includes points, axes, graph plotting options, and appearance information.

Cách mở .SBGF file

Để mở file .SBGF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBGF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBGF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBGF do người dùng đóng góp.

  • Grapher

Chuyển đổi file .SBGF

File .SBGF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *