SBI File

? Cách mở file .SBI? Những phần mềm mở file .SBI và sửa file lỗi. Convert N/A SBI file sang định dạng khác.

.SBI File Extension

   
File name SBI File
File Type Sound Blaster Instrument
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SBI là file gì?

SBI là Audio Files - Sound Blaster Instrument, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Âm thanh có thể được phát lại bởi một card âm thanh Sound Blaster hoặc hỗ trợ phần cứng Sound Blaster khác; chứa các giá trị đăng ký cho chip FM mà tổng hợp âm thanh nhạc cụ.

What is a SBI file?

Sound that can be played back by a Sound Blaster sound card or other supported Sound Blaster hardware; contains register values for the FM chip that synthesizes instrument sounds.

Cách mở .SBI file

Để mở file .SBI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBI do người dùng đóng góp.

  • SpyBot-S&D
  • Spybot - Search & Destroy
  • Spybot - Search & Destroy
  • SpyRemover
  • ERDAS IMAGINE
  • Spybot - Search & Destroy SBE
  • Spybot - Search & Destroy SBE

Chuyển đổi file .SBI

File .SBI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *