SBN File

? Cách mở file .SBN? Những phần mềm mở file .SBN và sửa file lỗi. Convert Binary SBN file sang định dạng khác.

.SBN File Extension

   
File name SBN File
File Type 1GT-31 Binary Data File
Nhà phát triển LOCOSYS
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (11 Bình chọn)

File .SBN là file gì?

SBN là GIS Files - 1GT-31 Binary Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi LOCOSYS.

tập tin dữ liệu được lưu bởi một thiết bị GT-31 hoặc BGT-31 ngoài trời, không thấm nước GPS chuyển hướng; chứa vị trí và tốc độ dữ liệu được ghi trong khi điều hướng với các thiết bị; sử dụng để đăng nhập đường dẫn đi lại và xem xét chúng sau này.

What is a SBN file?

Data file saved by a GT-31 or BGT-31 outdoor, waterproof GPS navigation device; contains position and speed data recorded while navigating with the device; used for logging travel paths and reviewing them later.

Cách mở .SBN file

Để mở file .SBN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBN do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SBN

File .SBN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *