SBPROJ File

? Cách mở file .SBPROJ? Những phần mềm mở file .SBPROJ và sửa file lỗi. Convert Binary SBPROJ file sang định dạng khác.

.SBPROJ File Extension

   
File name SBPROJ File
File Type OpenGL Shader Builder Project
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SBPROJ là file gì?

SBPROJ là Developer Files - OpenGL Shader Builder Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

hồ sơ dự án tạo ra bởi OpenGL Shader Builder, một chương trình được sử dụng để phát triển phần mềm OpenGL GPU; lưu các thiết lập cho OpenGL shaders, bao gồm vẽ, bố cục và thông tin biểu tượng; sử dụng để thử nghiệm OpenGL shaders.

What is a SBPROJ file?

Project file created by OpenGL Shader Builder, a program used for OpenGL GPU software development; saves settings for OpenGL shaders, including rendering, texture, and symbol information; used for testing OpenGL shaders.

Cách mở .SBPROJ file

Để mở file .SBPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBPROJ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • StoryBook Creator
  • StoryBook Creator
  • SurfBoard
  • Panstoria Artisan

Chuyển đổi file .SBPROJ

File .SBPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *