SBQ File

SBQ là Data Files - Superbase QuickReports File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Superbase Developers.

.SBQ File Extension

   
File name SBQ File
File Type Superbase QuickReports File
Nhà phát triển Superbase Developers
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SBQ là file gì?

SBQ là Data Files - Superbase QuickReports File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Superbase Developers.

Nộp được sử dụng bởi Superbase, một chương trình cơ sở dữ liệu cho phép các ứng dụng client / server thông qua mạng; chứa một truy vấn dữ liệu tùy chỉnh mà được sử dụng để lấy một tập hợp con theo quy định của dữ liệu từ cơ sở dữ liệu; có thể được chỉnh sửa trong thiết kế Report trong Superbase.

What is a SBQ file?

File used by Superbase, a database program that enables client/server applications over a network; contains a custom data query that is used to retrieve a specified subset of data from the database; may be edited in the Report Designer in Superbase.

Phần mềm mở file .SBQ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBQ do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SBQ

           

File .SBQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *