SBR File

? Cách mở file .SBR? Những phần mềm mở file .SBR và sửa file lỗi. Convert N/A SBR file sang định dạng khác.

.SBR File Extension

   
File name SBR File
File Type Visual Studio Source Browser Intermediate File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SBR là file gì?

SBR là Developer Files - Visual Studio Source Browser Intermediate File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tệp được tạo bởi Visual Studio, một môi trường phát triển tích hợp (IDE) được tạo ra bởi Microsoft; chứa thông tin trung gian chiết xuất từ ​​file nguồn trong một dự án; sử dụng để tạo một tập tin .BSC, có thể được sử dụng cho các biểu tượng ứng dụng trình duyệt.

What is a SBR file?

File generated by Visual Studio, an integrated development environment (IDE) created by Microsoft; contains intermediate information extracted from source files in a project; used for generating a .BSC file, which can be used to browse application symbols.

Cách mở .SBR file

Để mở file .SBR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBR do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .SBR

File .SBR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *