SBU File

? Cách mở file .SBU? Những phần mềm mở file .SBU và sửa file lỗi. Convert N/A SBU file sang định dạng khác.

.SBU File Extension

   
File name SBU File
File Type Samsung Backup File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .SBU là file gì?

SBU là Backup Files - Samsung Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Samsung.

Tập tin được tạo bởi Samsung Kies, một chương trình máy tính để bàn để quản lý điện thoại và máy tính bảng Samsung; chứa dữ liệu sao lưu cho các hạng mục thông tin cá nhân khác nhau như: Danh bạ, S Memo, S Planner, Call Log, Music, Photos, Giao diện Diễn Đàn và Messages.

What is a SBU file?

File created by Samsung Kies, a desktop program that manages Samsung phone and tablet devices; contains backup data for different personal information items such as Contacts, S Memo, S Planner, Call Log, Music, Photos, User Preferences, and Messages.

Cách mở .SBU file

Để mở file .SBU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBU do người dùng đóng góp.

  • Samsung Kies
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Microsoft Windows Media Player
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .SBU

File .SBU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *